Dlaczego warto wykorzystywać podręcznik “Historia 3” oferowany przez wydawnictwo WSiP?

W liceach ogólnokształcących i technikach młodzież rozszerza wiedzę nabytą w poprzednich latach nauki. Historia powszechna to rozbudowany przedmiot, który wymaga zapamiętywania dużych ilości informacji. Aby ułatwić to uczniom, wydawnictwo WSiP przygotowało podręcznik “Historia 3” przeznaczony do stosowania we wszystkich szkołach ponadpodstawowych.

Łatwe zapamiętywanie wiadomości

Jedną z najważniejszych kwestii podczas nauki historii świata jest uporządkowanie materiału w sposób chronologiczny. To samo założenie przyjęli autorzy podręcznika “Historia 3”, czyli Jarosław Czubaty i Piotr Szlanta. Podzielili oni materiał na krótkie fragmenty, których zapamiętanie i zrozumienie nie powinno sprawiać trudności młodym ludziom. Książka posiada działy związane z historią powszechną oraz zajmujące się historią Polski. Dzięki temu nauczyciele mogą planować w bardziej precyzyjny sposób zagadnienia poruszane na kolejnych lekcjach.

Atrakcyjna forma podręcznika

Podręcznik “Historia 3” oferuje także szerokie wsparcie dla uczniów. Mają oni do dyspozycji podsumowania ważnych tematów, które zbierają istotne wiadomości w skondensowanej formie. W książce znaleźć można też dużą liczbę materiałów graficznych, w tym rysunków, diagramów i map. Osobne ramki zawierają informacje związane z ważnymi postaciami historycznymi, a także ciekawostki pozwalające zaciekawić uczniów zgłębianiem wiedzy historycznej.

Dodatkowe źródła wiedzy historycznej

Niespodzianką dla osób korzystających z podręcznika “Historia 3” mogą być propozycje dodatkowych źródeł informacji, które obejmują nie tylko książki, ale także publikacje popularnonaukowe. Sprawdzenie wiarygodności tego typu materiałów nie jest proste, szczególnie dla osoby młodej, dopiero wchodzącej w dorosłe życie. Z powyższych powodów książka “Historia 3” jest wysoko oceniana przez specjalistów, a także chętnie używana na zajęciach w szkole przez uczniów. Wysoka jakość merytoryczna podręcznika ma szczególne znaczenie dla wszystkich osób powtarzających materiał lub przygotowujących się do zdawania egzaminu dojrzałości.